Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Predaj domu - spoluvlastníci

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 8. 2016

Otázka: Predaj domu - spoluvlastníci

Matka sa rozhodla predať rodinný dom, v ktorom sme spoluvlastníci v pomere: matka-1/2, syn-1/6,dcéra-1/6. Všetci súhlasia s predajom. Musí byť tento súhlas úradne písomný a uvedený v kúpnej zmluve? Po predaji domu musí vyplatiť spoluvlastníkov v uvedenom pomere?Zároveň si chce kúpiť menší dom. Prechádza uvedené spoluvlastníctvo aj na zakúpený dom? Môže uvedený dom napísať len do vlastníctva dcéry, ktorá bude s ňou bývať a opatrovať ju? Bez súhlasu syna?

Odpoveď: Predaj domu - spoluvlastníci

Dobrý deň, 

kúpnu zmluvu budete uzatvárať všetci, teda nielen matka (aj keď má najvyšší podiel). Bez Vášho súhlasu by celý dom nemohla predať. V kúpnej zmluve si môžete dohodnúť, že peniaze z predaja domu budú rozdelené na 3 účty (a to podľa veľkosti podielov). Takže peniaze nepôjdu len na účet matky ale aj priamo na Váš účet. 

Ak si ona kúpi sama dom, potom sa nestávate Vy spoluvlastníkmi, museli by ste byť uvedení v kúpnej zmluve spolu s ňou. Ona sa môže rozhodnúť, komu peniaze daruje. Ak sa rozhodne, že peniaze daruje dcére alebo za ňu zaplatí kúpnu cenu pri kúpe nového domu, je to jej rozhodnutie a syna sa na súhlas nemusí pýtať.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):