Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Právna poradňa (portál) www.vyporiadanie.sk - o nás

Referencie

Táto stránka je prínosom pre tých, ktorí potrebujú vysporiadať spoluvlastníctvo (či už majú po rozvode alebo stoja pred majetkovým vysporiadanim, zdedili nehnuteľnosť, vlastnia podiely na nehnuteľnostiach a iné). Zistili sme, že túto stránku denne číta veľké množstvo ľudí, ktorí nám davajú svoju spätnú väzbu o tom, ako im bola nápomocná a vyriešila ich problémy. Veríme, že pomôžeme aj Vám. Stránka je prístupná zadarmo každému, kto sa chce dozvedieť o vysporiadaní spoluvlastníctva všetko.

Právna poradňa (portál) www.vyporiadanie.sk ponúka komplexné a odborné právne poradenstvo a právnu pomoc pri vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku) širokej verejnosti. Právne poradenstvo na stránke www.vyporiadanie.sk poskytuje advokátska kancelária Ficek & Ficeková so sídlom v Bratislave.

V prípade otázok súvisiacich s majetkovým vyporiadaním nám napíšte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Napíšte nám otázky, pripomienky a návrhy

O advokátskej kancelárii Ficek & Ficeková

Advokátsku kanceláriu Ficek & Ficeková tvorí tím skúsených advokátov a právnikov pod vedením advokáta JUDr. Milan Ficeka, ktorý je expertom v oblasti vysporiadania majetku. Advokátska kancelária sa zaoberá vysporiadaním spoluvlastníctva (podielového, bezpodielového). Základnou prednosťou advokátskej kancelária je, že má v oblasti majetkového vysporiadania nielen skúsenosti z hmotného a procesného práva ale aj praktické skúsenosti z rozhodovacej činnosti súdov. Advokátska kancelária zastupuje klientov v rôznych súdnych a mimosúdnych sporoch. Advokáti kladú dôraz na osobný prístup ku všetkým klientom a na efektívnosť (výhodnosť pre klienta) pri poskytovaní služieb právnej pomoci. Webová stránka advokátskej kancelárie: www.ficek.sk, email: advokat@ficek.sk

Sídlo advokátskej kancelárie JUDr. Ficek & Ficeková, Žilinská 14, 811 05 Bratislava