Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Účelné využitie - rozdelenie pozemku

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 10. 2018

Otázka: Účelné využitie - rozdelenie pozemku

Dobrý deň, vlastním 1/3 podielu pozemku v intraviláne obce. Celkovo pozemky vlastníme traja v rovnakom podiele 1/3. Všetci vlastníci sú známi. Dá sa pozemok rozdeliť na tri časti súdnou cestou, lebo nevidím cestu na dohodu. Ja mám záujem približne asi o 13 árov, ale je mi jedno, ktorú časť mi súd určí. Vidíte takéto riešenie priechodné a či vaša kancelária podobné spory zastupuje. Ďakujem za vyjadrenie B.S.

Odpoveď: Účelné využitie - rozdelenie pozemku

Dobrý deň, ak sa nachádza pozemok v intraviláne, potom tam nie je obmedzenie pri drobení pozemkov. Rozdelenie v intraviláne však tiež musí byť účelné. Preto sa prihliada na to, ako chcú spoluvlastníci využiť pozemok. Napríklad ak má pozemok v intraviláne 200 m2 a sú tam traja, nemusí byť toto rozdelenie účelné  (z pohľadu využiteľnosti), pretože spoluvlastníci na pozemku nič nepostavia, ak by všetci chceli na pozemku stavať. Účelné môže byť rozdelenie vtedy, ak je pozemok medzi tromi domami a všetci ho môžu využiť na parkovanie vozidiel (garáž). Môžeme sa na Váš prípad pozrieť a zhodnotiť to, ako bude súde postupovať.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):