Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Kúpa pozemku od babky

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 4. 2015

Otázka: Kúpa pozemku od babky

Dobrý deň, s manželom vlastníme 1/2 pozemku, druhú polovicu vlastní babka, od ktorej ideme jej čas odkúpiť. Je z tejto vety jasné, že odkupujeme jej polovicu? t.j. po zápise, budeme vlastniť s manželom v bsm už celý pozemok? Vopred veľmi pekne ďakujem:

 

"1. Kúpnou zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Predmet kúpy v celosti v spoluvlastníckom podiele 1/2, t.j. 222,5 m2 za Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy) a Kupujúci kupuje od Predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Predmet kúpy v celosti v spoluvlastníckom podiele 1/2 za Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy)."

Odpoveď: Kúpa pozemku od babky

Dobrý deň, 

z uvedenej vety vyplýva, že sa stanete bezpodielovými spoluvlastníkmi ku kupovanej polovici pozemku. Nenapísali ste, či už 1/2 vlastníte v BSM alebo v podielovom spoluvlastníctve s manželom. AK by ste už vlastnili prvú 1/2 v BSM, potom bude celý pozemok v BSM po nadobudnutí pozemku kúpou od babky.

V tomto prípade Vám však odporúčam nie klasickú kúpnu zmluvu na pozemok ale zmluvu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, nakoľko s babkou ste podieloví spoluvlastníci.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):