Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Kúpa bytu po neprávoplatnom rozvode

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 1. 2016

Otázka: Kúpa bytu po neprávoplatnom rozvode

Prosím Vás o radu. Po rozvode /avšak pred tým, ako sa stal právoplatným/ som sama podpísala kúpnu zmluvu na kúpu menšieho bytu a podala návrh na kataster, ktorý kúpnu zmluvu zapísal až po právoplatnom rozsudku o rozvode. Som jediná majiteľka podľa LV. Na kúpu boli použité peniaze patriace do BSM. Po troch rokoch od rozvodu žiada odo mňa bývalý manžel 1/2 hodnoty bytu. Bude túto skutočnosť zohľadňovať súd pri vyporiadaní majetku? Môžem sa brániť z dôvodu premlčania? Vopred Vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Kúpa bytu po neprávoplatnom rozvode

Dobrý deň, ak ide o kúpu bytu po neprávoplatnom rozvode, potom pre účely posúdenia, čo byt patrí alebo nepatrí do BSM je rozhodujúce to, kedy kataster zapísal vlastníctvo. Ak to bolo po právoplatnom rozvode, potom manžel nemá nárok žiadať od Vás podiel na byte, pretože byt bude Váš. Manžel by musel byť ako vlastník zapísaný na katastri a musel by aj zmluvu podpísať. Čo sa podľa toho, čo ste napísali nestalo.

Ak ste použili na kúpu bytu peniaze patriace do BSM, manžel si mal svoj nárok na vrátenie sumy späť do BSM (v zmysle § 150 OZ) uplatniť do 3 rokov od rozvodu.

Návrh na vysporiadanie BSM už podať nemôže. Môže podať osobitnú žalobu, ktorou sa bude domáhať finančnej sumy (ale nie z titulu § 150 OZ) 

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):