Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

vysporiadanie pozemku

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 6. 2014

Otázka: vysporiadanie pozemku

Moja babka sa stala podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti (pozemku) v podiele 143/864 k celku v extraviláne obce na základe kúpnej zmluvy medzi tromi žijúcimi spoluvlastníkmi. Ostatní 8 spoluvlastníci v rôznych ale menších podieloch od babky sú mŕtvi. Z toho len 2 majú určený dátum narodenia na LV. Ostatní 6 majú určené len meno a priezvisko. Na LV nefiguruje SPF! Ako máme postupovať s vysporiadaním ostatných spoluvlastníkov? Dá sa postupovať vydržaním? Pozemok mala babka aj s nebohým dedkom zapísaný na evidenčný list ako nájomcovia pozemkov. Pozemok sa nachádza v zastavanej časti obce. Priamo susedí s domom mojej babky. Tento pozemok chceme vysporiadať a následne vytvoriť geom. plán.

Odpoveď: vysporiadanie pozemku

Dobrý deň, vysporiadanie pozemku v tomto prípade nebude jednuché. Z toho, čo ste napísali usudzujem, že nie je možné vydržať tento pozemok. Pokiaľ by ste chceli vlastníctvo vyporiadať, potrebujete označiť všetkých účastníkov všetkými údajmi. Ak by ste označili osoby, ktoré su mŕtve, potom súd žalobu zamietne. Budete potrebné, aby ste si zistili dedičov týchto osôb a až následne podali návrh.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):