Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Aké mám možnosti na vysporiadanie, ak spoluvlastník nesúhlasí

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 9. 3. 2016

Otázka: Aké mám možnosti na vysporiadanie, ak spoluvlastník nesúhlasí

Nehnutelnost vlastnime dvaja spolumajitelia. jeden 3/4 a druhy 1/4. ja som vacsinovy spoluvlastník a chcem nehnutelnost vysporiadat. so znaleckym posudkom mensinovy spoluvlastník nesuhlasi a nechce sa ani dohodnut. Ake mame moznosti?

Odpoveď: Aké mám možnosti na vysporiadanie, ak spoluvlastník nesúhlasí

Dobrý deň,  pokiaľ menšinový spoluvlastník nesúhlasí s vysporiadaním podielového spoluvlastníctva, je potrebné postupovať následovne:

1/  najskôr spoluvlastníkovi zašlite písomnú výzvu, v ktorej ho vyzvete na konkrétny spôsob vysporiadania podielového spoluvlastníctva.  do výzvy uveďte aj to ako si predstavujete to, ako si predstavujete celkové majetkové vysporiadanie. Do výzvy je vhodné uviesť aj konkrétne sumy.

2/   predtým ako by ste podali žalobu na súd (ak sa neviete so spoluvlastníkom dohodnúť),  odporúčam navštíviť advokáta vo svojom okolí, ktorý zhodnotí možnosti úspechu v súdnom konaní. Neodporúčam sa púšťať do súdneho konania pokiaľ nemáte s týmto konaním skúsenosti, z dôvodu, že súdne trovy pri nesprávnom postupe sa Vám nemusia vrátiť. V súdnom konaní už nemusíte byť zastupovaný advokátom.

3/  ak budete správne postupovať v súdnom konaní,  všetky trovy konania vám bude musieť spoluvlastník nahradiť a teda Vás súdne konanie nebude nič stáť. 

Veľa ľudí chcete ušetriť na trovách advokátovi, ale neuvedomuje si, že si môže spôsobiť niekoľkonásobne väčšiu škodu, ako je suma, ktorú zaplatí za konzultáciu u advokáta.

 

Pretože pri celom vysporiadaní spoluvlastníctva (ako aj iných súdnych konaniach) je najdôležitejšie to, kto bude uhrádzať trovy konania.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):