Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vysporiadanie družstevného bytu

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 5. 2014

Otázka: Vysporiadanie družstevného bytu

Dobrý deň,

aká suma je rozhodujúca pri vysporiadaní družstevného bytu. S manželkou sme sa rozviedli a ja chcem z družštevného bytu odísť, chcem však, aby ma vyplatila. Nevieme sa dohodnúť na cene za vysporiadanie družstevného bytu. Prosím poraďte.

Odpoveď: Vysporiadanie družstevného bytu

Dobrý deň, 

pri vysporiadaní družstevného bytu je rozhodujúca trhová cena členských práv k bytu, t.j. za akú sumu by ste mohli odkúpiť členské práva od iných užívateľov. Niekedy sa družstevné byty odkupovali za zlomok ich hodnoty, táto suma nie je pritom rozhodujúca pre určenie hodnoty členských práv k bytu.

 

Pre vyporiadanie práv a povinností spojených s užívaním družstevného bytu rozvedených manželov je určujúca obvyklá cena týchto práv ku dňu uzavretia dohody o zrušení práva spoločného nájmu družstevného bytu manželmi alebo ku dňu, kedy rozhodnutie súdu o zrušení tohto práva nadobudne právoplatnosť.

 

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorého predmetom je vyporiadanie hodnoty predtým spoločných práv a povinností spojených s užívaním družstevného bytu, sa vychádza z obvyklej ceny týchto práv ku dňu zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve. (Uznesenie KS v Nitre sp. zn. 6 Co 113/2006)

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

Podotázka: Vysporiadanie družstevného bytu (Bezpodielové spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme rozvedení a vlastníme družstevný byt. Ubehli tri roky a my sme sa nedohodli ani na súd nepodali navrh. Čo sa stane teraz? Bytove družstvo rozdeli automatický členský podiel na 50% pre obidvoch a súd už to nebude riešiť? Ako postupovať đalej? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie družstevného bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29. 2. 2016)

Dobrý deň, ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.

Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.

Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa. 

Lehota 3 rokov tu nie je upravená.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Vysporiadanie družstevného bytu (Bezpodielové spoluvlastníctvo)

Dobrý den, ide mi o to, že ak návrh na sud nikto nepodá prechádza BSM na podielové 50:50? Vdaka.

Odpoveď: Vysporiadanie družstevného bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 9. 3. 2016)

Dobrý deň, členské práva k bytu nepatrili do BSM, preto sa 3 ročná lehota (prechodu do BSM) neuplatňuje.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Vysporiadanie družstevného bytu (Bezpodielové spoluvlastníctvo)

Dobrý den, takže ak jeden z maželov odchádza po rozvode z bytu, tak ten druhý ho nemusí vyplatit? Vdaka.

Odpoveď: Vysporiadanie družstevného bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 9. 3. 2016)

Dobrý deň, neplatí to vždy automaticky pri každom odchode druhého manžela. Dôležité je, aké boli právne vzťahy pred tým. Odporúčam Vám navštíviť advokáta vo svojom okolí, ktorý Vám poradí presne vo Vašom prípade.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):