Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vysporiadanie zdedeného domu

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 10. 2015

Otázka: Vysporiadanie zdedeného domu

Dobrý deň! Manžel s tromi súrodencami zdedili v r. 1975 po rodičoch každý po 1/4 podiel domu + záhrady. V dome zostala s "tichým súhlasom" bývať jeho sestra s rodinou, pričom sa nevysporiadala s ostatnými 3 súrodencami. Medzičasom 2 súrodenci (v 90.tych rokoch) zomreli a po žiadnom z nich nezostali dedičia. Ich podiely, teda 2 x po 1/4 neboli dedičsky vysporiadané, v LV dodnes figurujú všetci štyria ako spoluvlastníci po 1/4. Nedávno zomrela aj manželova sestra - tá čo bývala v rodič. dome. Po nej zostali ako dedičia 3 deti. Momentálne je situácia taká, že jediným žijúcim 1/4 podiel. vlastníkom domu a záhrady je manžel a 3 sestrine deti budú dediť jej 1/4. Máme záujem nehnuteľnosť vysporiadať s tým, že by sme sestrine deti vyplatili a celá nehnuteľnosť by pripadla manželovi. Otázka 1: ako je toto možné zrealizovať rýchlo a bez zbytočných prieťahov? Otázka 2: V dome býva už 3 roky nebohej dcéra s manželom, ktorá sa k mame nasťahovala bez súhlasu môjho manžela ako spoluvlastníka, ale nie je tam prihlásená na TP. Na výzvu, aby si hľadali nové bývanie "nepočuje". Aké sú možnosti po vysporiadaní nehnuteľnosti ju z domu prinútiť vysťahovať sa. Žiadna nájomná zmluva neexistuje a ani do budúcnosti žiadnu neplánujeme. Podotýkam, že ostatné 2 deti po nebohej manželovej sestre majú záujem o výplatu svojich dedičských podielov z domu. Ďakujem pekne za Vaše odpovede a mne venovaný čas! Pekný deň prajem! Mária

Odpoveď: Vysporiadanie zdedeného domu

Dobrý deň, v prípade vysporiadania zdedeného domu môžete postupovať nasledovne: V prípade, ak zomrela manželova sestra, tak prebehne dedičské konanie, v ktorom sestry zdedia rovnaký podiel po sestre. Ak tam má jedna z dedičiek podiel, potom tam môže bývať a z domu ju nedokážete jednoducho dostať. Najskôr odporúčam vyriešiiť odkúpenie podielov zvyšných sestier. Riešením v takomto prípade býval žaloba o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto príapade ale dve štvrtiny nie sú prededené. To, že nezanechali žiadnych dedičov neznamená, že dedičské konanie nemôže prebehnúť. Dediť po nich sa bude v druhej alebo tretej skupine. Žijúci príbuzní stále sú, preto týmto pripadne podiel. Odporúčam Vám stretnúť sa s advokátom, ktorý sa pozrie na to, kto prichádza do úvahy ako dedič po zomrelých osobách (ktoré nezanechali potomkov) a tieto iniciujú návrh na prejednanie dedičstva. 

Najskôr sa musí vyriešiť otázka spoluvlatníctva a až potom sa budete vysporiadavať. Tento problém je riešiteľný, len sa pripravte na to, že to nebude z mesiaca na mesiac.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):