Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie bytu po svokre

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 3. 2016

Otázka: Vyporiadanie bytu po svokre

Dobrý deň. Svokra daruje jednu polovicu bytu svojmu synovi (môjmu bývalému manželovi) a druhú polovicu vnukovi (nášmu synovi - neplnoletý). Môj bývalý manžel vôbec nepracuje. Boli vedené aj exekúcie na neho. Moja otázka znie, ako si poistiť byt, aby moje dieťa o svoj nárok neprišla, v prípade, že ak vzniknú dlhy na nájomnom z dôvodu neplatenia mojim manželom nájomné. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie bytu po svokre

Dobrý deň, pokiaľ sa svokra rozhodla darovať byt svojmu synovi a vnukovi, stratila tým možnosť dispozície s bytom a tým pádom je tu riziko, že ak má jej syn exekúcie, tak bude na ne zriadené exekučné záložné právo. Na to, aby ste sa vyhli exekúcii, bývalý manžel by mohol prepísať svoje vlastníctvo na inú osobu. 


Exekútor však nemôže siahnuť na majetok patriaci Vášmu synovi (jeho podiel). Aj keby sa predal podiel exmanžela na dražbe, stále by Váš syn zostal spoluvlastníkom svojej 1/2.

Tu je však potrebné vedieť, že ak je Váš syn spoluvlastníkom, tak nemá len práva ale aj povinnosti. Jeho povinnosťou je platiť náklady na nehnuteľnosť. Za náklady sú zodpovední spoluvlastníci voči veriteľom spoločne a nerozdielne. Takže dlh na "nájomnom" je aj dlhom Vášho syna. 

Ak syn byt neužíva, je možné požadovať od užívateľa (jeho otca), nárok na náhradu za užívanie jeho podielu. Ak to nezaplatí dobrovoľne, môže to požadovať súdnou cestou.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):