Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie parciel

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 6. 2014

Otázka: Vyporiadanie parciel

Mám 10 jednotlivých parciel , ako 2/3 podielnik. Akou formou je to možne vyporiadať? ďakujem

Odpoveď: Vyporiadanie parciel

Dobrý deň, 

vyporiadanie parciel, ak sa Vám podarí dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi môžete vyriešiť aj tak, že si zameníte podiely na pozemkoc takým spôsobom, že sa na niektorých pozemkoch stanete výlučným vlastníkom.

To isté môžete žiadať aj v prípade súdneho konania, ak by ste sa s nimi nevedeli dohodnúť.

Pri pozemkoch je potrebné brať do úvahy, či pozemky sú v extraviláne alebo intraviláne. Pretože v extraviláne je drobenie pozemkov zakázané zákonom.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):