Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Zdedený byt počas manželstva

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 5. 2016

Otázka: Zdedený byt počas manželstva

Dobrý deň. Otec už počas trvania manželstva s mamou zdedil byt po starej mame, do ktorého sme sa presťahovali. Na vyplatenie otcových troch súrodencov sa použili peniaze z predaja bytu, ktorý patril mame a v ktorom sme dovtedy bývali. Na liste vlastníctva zdedeného bytu figuruje len meno otca, mamino nie. Rodičia už v súčasnosti žijú oddelene, ale rozvedení nie sú. Otec býva sám v zdedenom byte. Predmetným bytom sa zároveň ručí za úver, pričom v úverovej zmluve figuruje mama ako dlžník a otec ako spoludlžník. Otázka znie, či má otec právo na darovanie tohto bytu bez súhlasu/vedomia mamy - manželky, resp. či môže nastať situácia, že otec bez jej vedomia vyplatí zostávajúcu časť úveru a s bytom naloží ako uzná za vhodné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zdedený byt počas manželstva

Dobrý deň, ak bol byt zdedený, potom nepatrí do BSM. Ak však bolo v rámci dedenia vyriešené aj vysporiadanie (čo podľa toho čo ste napísali, mohlo byť), tak potom to, či patrí byt (resp. len časť bytu, ktorá bola odkúpená/vysporiadaná so súrodencami) do BSM závisí od toho, odkiaľ boli peniaze na vyplatenie súrodencov. Ak to bolo aj (hoci len čiastočne) z majetku patriaceho obom manželom, potom časť bytu bude patriť do BSM. Ak to nebolo z majetku patriaceho do BSM (ale len z predaja bytu, ktorý patril mame), potom má mama právo od otca žiadať vyplatiť sumu, ktorú dala otcovi na vyplatenie sumy jeho súrodencom.

 

Odporúčam Vám konzultáciu s advokátom, ktorý by presne ustálil, čo by bolo možné požadovať.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):