Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Darované peniaze dcére počas manželstva

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 12. 2015

Otázka: Darované peniaze dcére počas manželstva

Naša dcéra sa rozvádza, počas jej manželstva sme jej (rodičia) darovali väčšiu sumu peňazí (darovacou zmluvou) na kúpu spoločného bytu s jej manželom. Má pri vysporiadani BSM - rozdelenie bytu, nárok na polovicu z tejto sumy, ktorú sme darovali, jej ex-manžel?

Odpoveď: Darované peniaze dcére počas manželstva

Dobrý deň, ak ste peniaze darovali iba dcére, potom manžel nemá na tieto peniaze nárok. Dcéra si však pri vysporiadaní BSM musí túto sumu v konaní uplatniť a preukázať ju, a až potom sa na ňu bude prihliadať. Ak si ju kvalifikovane neuplatní, súd na to nebude prihliadať.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):