Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Opätovné uzatvorenie manželstva a BSM

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 17. 8. 2015

Otázka: Opätovné uzatvorenie manželstva a BSM

Dobrý deň. Prosím Vás o odpoveď na nasledovnú situáciu. Manželia (dcéra a zať) sa rozviedli. BSM bolo zrušené po rozvode Dohodou manželov, došlo aj k prevodu nehnuteľného majetku podľa predchádzajúcej dohody aj na Katastri (na dcéru – v celosti). Manželia si písomne potvrdili vysporiadanie majetku. Tieto dve osoby sa chcú ale opäť zosobášiť. Z titulu nového uzavretia manželstva medzi tými istými osobami vzniká opäť BSM? Ako sa nazerá na majetok, ktorý bol na základe predchádzajúceho rozvodu a vysporiadaní BSM rozdelený medzi manželov podľa Dohody (byt, ktorý je teraz vo vlastníctve dcéry, ale aj prípadný novonadobudnutý majetok). Stáva sa spoločným majetkom? Veľmi pekne Vám ďakujem S úctou.

Odpoveď: Opätovné uzatvorenie manželstva a BSM

Dobrý deň, ak opätovne uzatvoria manželstvo, vzniká nové BSM (sobášom). Majetok nadobudnutý pred sobášom sa neráta do BSM, pretože už bol rozdelený. Ak by nadobudli nový majetok, potom by tento patri do BSM. Manželia si môžu zrušiť BSM hneď po sobáši alebo zúžiť BSM, aby predišli prípadným problémom v budúcnosti. Snáď sa však nerozvedu po 2x.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):