Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Nevyporiadanie spoluvlastníctva súdom

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 6. 4. 2014

Otázka: Nevyporiadanie spoluvlastníctva súdom

Dobrý deň, môj synovec s matkou užíva spoločnú nehnuteľnosť - byt v lukratívnej časti Bratislavy. Nechce sa dohodnúť na tom, aby ma vyplatil.

Vyhráža sa, že aj tak nás súd nevyporiada... je to možné?

Odpoveď: Nevyporiadanie spoluvlastníctva súdom

Nevyporiadanie spoluvlastníctva súdom je možné, avšak je veľmi výnimočné.

Úvaha o výnimočnom zamietnutí návrhu podľa ustanovenia § 142 ods. 2 OZ môže byť opodstatnená zásadne len v tých prípadoch, v ktorých je možnosť zrušenia podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením jednoznačne vylúčená; zamietnutie návrhu za situácie, kedy možno vec medzi spoluvlastníkov rozdeliť , nie je podľa ustanovenia § 142 ods. 2 OZ možné (porov. rozhodnutie uverejnené pod č . 41/1988 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk).

Nevyhovenia návrhu musí byť odôvodnené existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa; je povinnosťou súdu v prípadoch, v ktorých odporca navrhuje zamietnutie návrhu, požadujúceho zrušenie spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu, viesť odporcu k tomu, aby uvádzal konkrétne dôvody odôvodňujúce zamietnutie návrhu a aby dokazoval ich existenciu. Svoj ​​zamietavý postoj musí tvrdiť a odôvodňovať predovšetkým odporca. Za dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 OZ nemožno považovať záujem odporcu za zachovanie vlastníctva na nehnuteľnostiach. (R 46/1991)

 

 

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):