Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Darovanie podielu s vecným bremenom

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 2. 2016

Otázka: Darovanie podielu s vecným bremenom

Dobrý večer, mama vlastní 1/4 domu, brat 1/4 a jeho dve deti 1/2 (každé 1/4). Mama sa rozhodla darovať 1/4 bratovi s právom doživotného užívania 1/2 nehnuteľnosti. Je to možné ? Musí sa presne napísať, ktoré miestnosti aj aká časť pozemku ? Musí byť aj písomný súhlas jeho dvoch detí ? Mama má s nimi veľmi dobrý vzťah, ale chceme, aby to bolo právne podchytené. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie podielu s vecným bremenom

Dobrý deň, ak chce mama, aby bolo zriadené vecné bremeno na nehnuteľnosti, musí mať súhlas všetkých spoluvlastníkov. Inak kataster vecné bremeno nezapíše.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

Podotázka: Darovanie podielu s vecným bremenom (Podielové spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, ešte by som sa Vás chcela spýtať, či súhlas ostatných spoluvlastníkov má byť priamo v Zmluve o zriadení vecného bremena, alebo prílohou k zmluve a či ich podpisy musia byť tiež overené. Viem len, že overené musia byť podpisy darcu a obdarovaného. Ostatní spoluvlastníci sú tiež ,,povinní"? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie podielu s vecným bremenom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 9. 3. 2016)

Dobrý deň, podpisy spoluvlastníkov (povinných) musia byť overené a ich súhlas nemusí byť priamo v zmluve, môžu to byť osobitné prejavy vôle. 


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):