Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vysťahovanie sa zo spoločného domu

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 8. 2015

Otázka: Vysťahovanie sa zo spoločného domu

Dobrý deň. Bývame rodičovskom dome. Po smrti manželovej mamy sú 4 dedičia, pričom manžel tu má len 2/10 čiastku. Ešte nie je ani rok po dedičskom konaní. My robíme všetko preto, aby sme odišli odtiaľto. Súrodenci veľmi tlačia na nás. Dali ponuku do prvého septembra, potom že idú dať dom do prenájmu alebo na predaj. My tu máme len trvalý pobyt. Mám obavy, že nám sa nepodarí vysťahovať do septembra. Čo máme robiť . Komunikácia s nima je nulová . . . samé hádky . Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie sa zo spoločného domu

Dobrý deň, pokiaľ máte v dome spoluvlastnícky podiel, potom máte právo v dome bývať. Žalobou na súd by Vás z domu nedokázali vypratať, pretože súd by ich žalobu zamietol práve kvôli tomu, že tam má Váš manžel 2/10. 

Neviem si predstaviť, komu prenajmu dom, keď tam budete bývať. Podstatné je, aby ste im nebránili v užívaní domu, pretože inak by od Vás mohli požadovať náhradu za užívanie ich podielov. 

Ak sa nedohodnete, môže sa stať, že oni požiadajú súd o to, aby spoluvlastníctvo vysporiadal.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):