Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Dedičstvo vložené do BSM

Online právna poradňa
Oblasť práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 9. 4. 2017

Otázka: Dedičstvo vložené do BSM

Dobrý deň, počas manželstva som zdedila časť domu po rodičoch. Následne sme dom predali a peniaze zaň mi boli vyplatené na účet. Peniaze som minula v spoločnej domácnosti na bežné výdavky. Po 13 rokoch sa rozvádzam. Môžem pri rozvode žiadať od manžela aby mi vyplatil 1/2 z tejto sumy, nakoľko on nemal nárok na peniaze z môjho dedičstva? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo vložené do BSM

Dobrý deň, pokiaľ ste dedičstvo vložili do BSM (peniaze z dedičstva), tak potom ich máte právo požadovať vrátiť späť. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak manžel/manželka zo svojho vynaložil/a peniaze na spoločný majetok, potom má právo žiadať, aby sa jej tieto peniaze nahradili.

Dôkazné bremeno, že ste peniaze použili na spoločné účely je však na Vás. Ak nepreukážete, že ste tie peniaze použili na spoločné účely (domácnosť), potom Vám súd Váš nárok neprizná.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):