Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vysporiadanie domu so súrodencami

Online právna poradňa
Oblasť práva: Vlastníctvo - všeobecné otázky, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 2. 2017

Otázka: Vysporiadanie domu so súrodencami

Dobrý deň, poprosím o informáciu, či je právne možné nasledovné resp. radu, či sa dá vec riešiť prípadne ešte rozumnejšie: so ženou plánujeme zostať v rodinnom dome s prístavbou s rodičmi. Rodičia dole a my hore v prístavbe a chceli by sme sa už teraz dohodnút s rodicmi a súrodencami na budúcom vyrovnaní, resp. nasa predstava je teraz sa dohodnúť so súrodencami za prítomnosti rodičov na konečnej sume ktorú súrodencom vyplatíme a dať to všetko na papier s tým, že časť čiastky by bola vyplatená ihneď, ďalšie časti postupne v priebehu určitého dohodnutého obdobia. Dom by mal však zostat vo vlastníctve rodičov až do ich smrti s tým, že my budeme do budúcna chránený tým, že ak súrodencom vyplatíme dohodnutú čiastku dom prejde do našho vlastníctva.Podstata je, že nám ide o to, aby rodičia mohli dožit starobu pokojne vo svojom, súrodenci dostali vyplatené, ktoré si odsúhlasia a ja so ženou sme vedeli na čom do budúcna sme a možme si byť istí, že nasledovné investície do domu sa v buducnosti nemôžu obrátiť proti nám. Je to právne možné takto riešiť, pripadne existujú iné ešte lepšie varianty tak, aby boli všetky strany takto uspokojene? Ďakujem za informácie

Odpoveď: Vysporiadanie domu so súrodencami

Dobrý deň, ak by ste to takto urobili, potom by ste prišli o svoje investované peniaze do nehnuteľnosti a zaroveň by ste vyplácali peniaze bez právneho dôvodu a teda by ste prišli aj o tieto peniaze.

Peniaze teda nemôžete priamo vyplácať súrodencom. 

Existuje riešenie, aby sa rodičia nebáli toho, že by stratili strechu nad hlavou a zároveň aj rodičia a súrodenci boli spokojní, že boli vyplatení.

Súrodenci pokiaľ rodičia žijú nemajú nárok na žiadne peniaze z domu. Keby sa rodičia rozhodli, že dom predajú niekomu tretiemu a presťahujú sa do podnájmu, tak by deti nemohli urobiť nič, ani keby som darovali.

Až po ich smrti im vzniká nejaký nárok (ak v tom čase rodičia majú ešte niečo vo svojom vlastníctve. 

Ideálne riešenie pre Vás je prevod domu kúpnou zmluvou z rodičov na vás so zriadením vecného bremena - práva dožitia pre rodičov. 

Peniaze by ste vyplácali rodičom, ktorí by ich následne darovali ostatným deťom. 

Je potrebné vedieť, že u nás na Slovensku nie je možné niečo také ako datovanie pre prípad smrti. To znamená, že sa nemôžete dohodnúť, že dostanete majetok ak rodičia zomrú. Ich deti vždy budú mať právo dediť. Ak sú dospelí, tak majú právo dostať aspoň polovicu zo svojho podielu, ktorý by im pripadol, ak by boli maloletí. Nemôžu sa ani vopred vzdať vopred svojho práva dediť. Vzdat sa môžu až po smrti, keď sa stanú dedičmi.Takže by sa mohlo stať, že vy ich cez rodičov vyplatíte a potom ešte budú dediť.

Môžete si to však so súrodencami poistiť zmluvou o budúcej zmluve, že v prípade ak nadobudnú v budúcnosti podiel dedením, tak Vám ho prevedú. Ak by to neurobili, potom by ste sa s nimi mohli súdiť. Súdne konanie môže trvať aj 1-2 roky.

 

Takže, ak rodičia nebudú súhlasiť s prevodom domu, tak máte dve možnosti. 

Prvá je zmluva o budúcej zmluve so súrodencami, že Vám prevedú svoj majetok získaný dedením za konkrétnu sumu, ktorú im vyplatíte vopred alebo v splátkach.

Druhá možnosť je že uzatvoríte písomnú zmluvu s rodičmi, na základe ktorej im vyplatíte peniaze za to, že Vám umožnia stavať prístavbu (to, či prevedú peniaze deťom je ich rozhodnutie). Dá sa urobiť aj kombinovaná zmluva (čo by som Vám odporúčal), v ktorej by bolo jednak vyplatenie rodičov a zároveň darovacia zmluva deťom (ktorí by ju tiež podpísali), teda, že peniaze idú deťom od rodičov na ich účty, bolo by tam ale uvedené, že to dostávajú darom.

To,že to dostávajú darom je dôležité preto lebo v prípade dedenia sa im táto suma započíta (nakoľko nejde o bežné darovanie)

Nevýhodou je ale, že budú dediť.

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):