Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie.sk Portál o majetkovom vyporiadaní


Trápi Vás vysporiadanie majetku? Táto stránka je prínosom pre tých, ktorí potrebujú vysporiadať spoluvlastníctvo (či už majú po rozvode alebo stoja pred majetkovým vysporiadanim, zdedili nehnuteľnosť, vlastnia podiely na nehnuteľnostiach a iné).

Zistili sme, že túto stránku denne číta veľké množstvo ľudí, ktorí nám davajú svoju spätnú väzbu o tom, ako im bola nápomocná a vyriešila ich problémy.

Veríme, že pomôžeme aj Vám. Stránka je prístupná zadarmo každému, kto sa chce dozvedieť o vysporiadaní spoluvlastníctva všetko.

Advokáti, ktorí poskytujú právne poradenstvo na týchto stránkach majú bohaté skúsenosti s majetkovým vyporiadaním. Stránka obsahuje menu, ktoré je rozdelené do štyroch častí

  • 1. časť: Podielové spoluvlastníctvo
  • 2. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  • 3. časť: Otázky a odpovede
  • 4. časť: O nás (kontakt)

1. časť Podielové spoluvlastníctvo obsahuje informácie o podielovom spoluvlastníctve. Nájdete tam komplexné vysvetlenie celej právnej úpravy podielového spoluvlastníctva. Tieto časti sú pravidelne aktualizované.

2. časť Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov obsahuje informácie o bezpodielovom spoluvlastníctve, taktiež obsahuje komplexný komentár k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov.

V 3. časti (otázky a odpovede) je možné položiť advokátom otázku k Vášmu právnemu problému. Pred položením otázky si môžete skontrolovať, či právny problém podobný Vašej otázke už nebol v našej právne poradni zodpovedaný.

Štrvtá časť obsahuje kontaktné informácie.

V prípade, ak chcete položiť advokátovi otázku, môžete tak urobiť vyplnením formulára vpravo alebo kliknutím na odkaz "Položiť otázku advokátovi".

Veríme, že tento portál vám (návštevníkom) posktytne odpovede na všetky otázky týkajúce sa majetkového vyporiadania. Ak nenájdete odpoveď na Vašu otázku, položte nám ju, radi ju zodpovieme.

Neexistuje právny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť.

Tím advokátov portálu www.vyporiadanie.sk

Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan Ficek, advokát.