Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 5. 2017

Otázka: Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Dobrý deň, mám otázku ohľadom svojho majetku. Daný majetok (pozemok,rodinný dom) bol v spoluvlastníctve viacerých osôb. Všetkých vlastníkov sa nám podarilo skontaktovať a ich podiel na danom majetku sme im buď vyplatili, alebo nám ho darovali. Do dnes sa nám však nepodarilo skontaktovať sa iba s jedným spoluvlastníkom, ktorý vlastní 3/72 celkového majetku. Nehnuteľnosť je tým pádom v podiele 69/72 v mojom vlastníctve od roku 2007. Chcem sa spýtať, nakoľko sa nám posledného spoluvlastníka ani jeho rodinu nepodarilo skontaktovať a ani neprejavili najmenší záujem o majetky za celých 10 rokov, či je možné ho z lista vlastníctva vylúčiť a či existuje na danú problematiku vzor žiadosti, prípadne aké náležitosti musí obsahovať. Riešime tento problém aj do budúcnosti, nakoľko predať majetky s ťarchou je veľmi obtiažne. Predom ďakujem za radu ako postupovať ďalej. S pozdravom, V.

Odpoveď: Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Dobrý deň, ak sa nedokážete s touto osobou spojiť, alebo nereagujú na Vaše výzvy na vyriešenie tohto problému, máte možnosť požiadať súd o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. 

V konaní môžete žiadať, aby súd rozhodol o tom, že Vám tento pozemok s domom patrí a že ho vyplatíte z jeho podielu. Súd môže prebehnúť aj vtedy, ak by sa ho tento minoritný spoluvlastník nezúčastnil. Súd mu môže dokonca ustanoviť  opatrovníka. 

Riešiť je to teda potrebné žalobou o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva adresovanej súdu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Súdny poplatok platíte vo výške 6 % z hodnoty požadovaného podielu (t.j. z jeho podielu). 

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Online poradňa 24 hodín

Položiť otázku zadarmo

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):