Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 5. 2017

Otázka: Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Dobrý deň, mám otázku ohľadom svojho majetku. Daný majetok (pozemok,rodinný dom) bol v spoluvlastníctve viacerých osôb. Všetkých vlastníkov sa nám podarilo skontaktovať a ich podiel na danom majetku sme im buď vyplatili, alebo nám ho darovali. Do dnes sa nám však nepodarilo skontaktovať sa iba s jedným spoluvlastníkom, ktorý vlastní 3/72 celkového majetku. Nehnuteľnosť je tým pádom v podiele 69/72 v mojom vlastníctve od roku 2007. Chcem sa spýtať, nakoľko sa nám posledného spoluvlastníka ani jeho rodinu nepodarilo skontaktovať a ani neprejavili najmenší záujem o majetky za celých 10 rokov, či je možné ho z lista vlastníctva vylúčiť a či existuje na danú problematiku vzor žiadosti, prípadne aké náležitosti musí obsahovať. Riešime tento problém aj do budúcnosti, nakoľko predať majetky s ťarchou je veľmi obtiažne. Predom ďakujem za radu ako postupovať ďalej. S pozdravom, V.

Odpoveď: Nevysporiadaný majetok a minoritný podiel

Dobrý deň, ak sa nedokážete s touto osobou spojiť, alebo nereagujú na Vaše výzvy na vyriešenie tohto problému, máte možnosť požiadať súd o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. 

V konaní môžete žiadať, aby súd rozhodol o tom, že Vám tento pozemok s domom patrí a že ho vyplatíte z jeho podielu. Súd môže prebehnúť aj vtedy, ak by sa ho tento minoritný spoluvlastník nezúčastnil. Súd mu môže dokonca ustanoviť  opatrovníka. 

Riešiť je to teda potrebné žalobou o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva adresovanej súdu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Súdny poplatok platíte vo výške 6 % z hodnoty požadovaného podielu (t.j. z jeho podielu). 

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):