Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti získanej dedením

Online právna poradňa
Oblasť práva: Podielové spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 8. 2015

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti získanej dedením

Dobrý deň, mám otázku ohladne vyporiadania podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti získanej dedením. Moja matka si s otčimom postavili dom na pozemku, ktorý moja matka získala darovaním, resp. dedením po smrti svojho otca. Tento pozemok nepatril do BSM matky a otčima a je na samostatnom LV. Na tejto parcele je postavený dom, ktorý je na inom LV a patril do BSM matky a otčima. Po smrti otčima matka získala svoju polovicu domu a druhá polovica domu sa dedením rozdelila medzi matku a otčimovu dcéru z prvého manželstva - takže matke patria 3/4 domu a otčimovej dcére 1/4 domu. Otčimova dcéra chce od matky, aby jej vyplatila 1/4 zo znaleckého posudku, ktorý má ale vyše 10 rokov a nezodpovedá aktuálnej trhovej hodnote domu. V opačnom prípade sa vyhráža súdom. V dome býva matka a ja (jej jediný potomok), otčimova dcéra tu nikdy nebývala ani dom nijakým spôsobom neužíva. Otázka znie: Ak matka nie je ochotná vyplatiť podľa nej neprimeranú cenu za 1/4 podiel otčimovej dcéry a ona dá na súd podnet na rozdelenie podielového spoluvlastníctva, aké sú scenáre verdiktu súdu ? Ak súd dá vyhotoviť nový znalecký posudok a cena stále nebude zodpovedať trhovej cene berúc do úvahy ceny ponúkaných nehnuteľností v našej obci, môže matka odmietnuť vyplatenie otčimovej dcéry s tým, že za takú cenu nemá záujem odkúpiť jej podiel a tým pádom ani nemá záujem ponechať si svoj podiel? Mala by mať túto možnosť, ale čo v tomto prípade keď pozemok, na ktorom stojí dom patrí matke v 100% podiele a nie je predmetom žiadneho sporu? Môže a dá súd vykonať dražbu domu aj takomto prípade - že by sa dražil dom stojaci na takpovediac "cudzom pozemku" ? Alebo sa môže stať, že súd napriek nezáujmu matky priklepne dom matke a nariadi exekútorovi, aby jej napr. siahol na bankový účet aby vyplatil otčimovej dcére jej podiel ktorý sa stanoví znaleckým posudkom, resp. jej na mesačnej báze strhával z účtu peniaze ? Vopred ďakujem za odpoved. S pozdravom.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti získanej dedením

Dobrý deň, pokiaľ dom nie je v podielovom spoluvlastníctve, tým pádom ani nebude predmetom vyporiadania. Otcova dcéra má nárok na vyplatenie svojho podielu. Súd bude najskôr skúmať, či je nehnuteľnosť deliteľná - to bude prvé kritérium. Ak bude deliteľná, potom súd rozhodne, či prisúdi spoluvlastníkom podiely a či zaviaže niektorého z nich na vyplatenie. Ak by delenie nebolo možné, potom sa bude súd dopytovať, či niektorý zo spoluvastníkov nehnuteľnosť chce. Ak áno, tak mu ju prísúdi a zaviaže druhého na vyplatenie. Ak by ju nikto nechcel, nehnuteľnosť pôjde do dražby. Ak je pozemok pod domom vo vlastníctve len jedného zo spoluvlastníkov, potom bude predaj na dražbe komplikovanejší, pretože pozemok sa nebude dražiť. Ak by matka nemala záujem o dom a ani otcova dcéra, potom nevyhnutne bude nasledovať nariadenie predaja domu. Súd nemôže zaviazať matku k vlastníctvu, ak dom nechce.

Pri určovaní ceny nehnuteľnosti sa berie do úvahy trhová hodnota nehnuteľnosti v čase vysporiadania (nie posudok z pred 10 rokov). 

MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE - PORADŇA

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14

V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:
Napíšte nám svoju otázku:

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):