Vyporiadanie spoluvlastníctva - právna poradňa

Vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Právna poradňa o vyporiadaní spoluvlastníctva (majetku)

Položiť otázku advokátovi Prehľad zodpovedaných otázok

Vyporiadanie.sk Portál o majetkovom vyporiadaní


Trápi Vás vysporiadanie majetku? Táto stránka je prínosom pre tých, ktorí potrebujú vysporiadať spoluvlastníctvo (či už majú po rozvode alebo stoja pred majetkovým vysporiadanim, zdedili nehnuteľnosť, vlastnia podiely na nehnuteľnostiach a iné).

Zistili sme, že túto stránku denne číta veľké množstvo ľudí, ktorí nám davajú svoju spätnú väzbu o tom, ako im bola nápomocná a vyriešila ich problémy.

Veríme, že pomôžeme aj Vám. Stránka je prístupná zadarmo každému, kto sa chce dozvedieť o vysporiadaní spoluvlastníctva všetko.

Advokáti, ktorí poskytujú právne poradenstvo na týchto stránkach majú bohaté skúsenosti s majetkovým vyporiadaním. Stránka obsahuje menu, ktoré je rozdelené do štyroch častí

  • 1. časť: Podielové spoluvlastníctvo
  • 2. časť: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  • 3. časť: Otázky a odpovede
  • 4. časť: O nás (kontakt)

1. časť Podielové spoluvlastníctvo obsahuje informácie o podielovom spoluvlastníctve. Nájdete tam komplexné vysvetlenie celej právnej úpravy podielového spoluvlastníctva. Tieto časti sú pravidelne aktualizované.

2. časť Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov obsahuje informácie o bezpodielovom spoluvlastníctve, taktiež obsahuje komplexný komentár k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov.

V 3. časti (otázky a odpovede) je možné položiť advokátom otázku k Vášmu právnemu problému. Pred položením otázky si môžete skontrolovať, či právny problém podobný Vašej otázke už nebol v našej právne poradni zodpovedaný.

Štrvtá časť obsahuje kontaktné informácie.

V prípade, ak chcete položiť advokátovi otázku, môžete tak urobiť vyplnením formulára vpravo alebo kliknutím na odkaz "Položiť otázku advokátovi".

Veríme, že tento portál vám (návštevníkom) posktytne odpovede na všetky otázky týkajúce sa majetkového vyporiadania. Ak nenájdete odpoveď na Vašu otázku, položte nám ju, radi ju zodpovieme.

Neexistuje právny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť.

Tím advokátov portálu www.vyporiadanie.sk

Napíšte nám svoju otázku

Vo formulári nižšie vyplňte svoj email, na ktorý Vám zašleme odpoveď, vyplňte ďalšie polia. Vyberte si, či máte záujem o bezplatné alebo platené právne poradenstvo. Vašu otázku vložte do časti "Otázka" a stlačte "Odoslať".

Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.

Otázka bude zaslaná viacerým advokátom na zodpovedanie a preto sa otázka zobrazí na stránke www.ficek.sk. Vymažte z otázky svoje osobné údaje. Váš email sa pri otázke nezobrazí.

Pokiaľ si vyberáte túto možnosť, otázka bude pridelená len jednému advokátovi a bude neverejná. Otázka avšak môže zostať nezodpovedaná, nakoľko sa nesprístupní všetkým advokátom a odpovedajúci advokát nemusí stihnúť na otázku odpovedať.

Uveďte prosím:

Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

  • advokát nie je povinný odpovedať na položenú otázku,
  • položená otázka musí byť konkrétna a obsah nesmie odporovať dobrým mravom,
  • beriete na vedomie, že advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanie právnu pomoc iba ak má k dispozícii všetky podrobnosti.
  • beriete na vedomie, že advokát je oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku bez odôvodnenia.

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan Ficek, advokát.